Angelo Almalek

Angelo/Anghel Almale(c)k

Născut în 22 mai 1905 în București
Religie mozaică
Diplomat al Academiei de Arhitectură din București în 1931
Sediul profesional în str. Zoe Rîmniceanu nr. 5, str. dr. Burghelea nr. 20, Parcul Jianu str. W nr. 44
Cerere de înscriere depusă în 1933, i s-a eliberat legitimația nr. 5/1933
Prezintă fotocopie diploma de naționalizare din 1930, cerere, jurământ, fotografie, declarație, copie diplomă de studii, certificat de cetățenie (dosar nr. 17)

https://arhivadearhitectura.blogspot.com/2022/01/angelo-almaleck.html