Artur Lederer

Artur Lederer
Fiul lui Moise și al lui Hani
Născut în 25 mai 1898 în Hegheșul/Hidișelul de Sus, Bihor
A urmat cursurile Școlii Politehnice din Budapesta (1918-1919), Școlii politehnice germane din Bruenn (1921-1923) și ale Școlii Politehnice germane din Praga (1923-1925)
Diplomat al Școlii Politehnice din Praga în 1925, recunoscut de către Academia de Arhitectură din București în 1933
Sediul profesional în Calea Victoriei nr. 68/70, str. Silvestru nr. 51, str. Italiană nr. 8 (București), Calea Moților nr. 18 (Cluj)
Cerere depusă în 1933, i se eliberează legitimația nr. 350/1933, prezentă la dosar
Prezintă diploma, declarația tip, actul de naționalitate, fotografii, decizie de reînscriere în registrul de naționalitate al Primăriei Cluj, afirmă că a fost în Franța în timpul celui de-al Doilea Război Mondial (1940-1944), revenind în 1944 în România, cerere de reînscriere în 1945, readmis în 1946 (1938) (dosar 773)
Pe coperta dosarului apare ”remaniat”

https://arhivadearhitectura.blogspot.com/2022/07/artur-lederer.html