Georges Cristinel

Georges Cristinel

Născut Alexandru George în 27 ianuarie 1891 în București

Fiul lui Paul Cristinel, desenator, 24 ani și al Elisei Tott, croitoreasă, 25 ani; legitimat prin căsătoria lor în 1892

Diplomat al Școlii speciale de arhitectură din Paris în 1911, echivalare din partea Academiei de Arhitectură din București în 1912

Domicilii: str. Precupeții noi nr. 25

Sediul profesional în str. Bitoliei nr. 13/21, str. Haga nr. 8

Cerere de înscriere depusă în 1932, i s-a eliberat legitimația nr. 50/1933

Prezintă diplomă (retrasă în 1948), fotografii, certificat de naștere, certificat de naționalitate, declarație, jurământ, copie diplomă, (dosar nr. 298)

https://arhivadearhitectura.blogspot.com/2022/02/georges-cristinel.html