Ioan Sperl

Din dosarul său de naționalizare aflăm următoarele informații: s-a născut în Țara Românească în 1814, din părinți bavarezi, iar certificatul său de naștere a fost emis de Consulatul elinesc/grecesc. (ANR, fond Senatul, dosar 619, decret semnat de domnitorul Carol în martie 1873)

 

Activitatea sa s-a desfășurat în instituțiile publice, în serviciul tehnic al Primăriei și la Eforia Spitalelor Civile (1882-1886). În ziarul „Românul” din 1868 aflăm că era conductor de arhitectură.

 

1856 adaos prăvălii proprietatea lui Andrei Țonchea, în Mahalaua Staicu

 

Sursa: Cezara Mucenic

 

1859 semnează planurile grajdurile de la Mitropolie, în calitate de antreprenor, alături de arh. Johann Schlatter  (A.N.R., fond M.C.I.P., dosar 50/1859)