Ion Căpșuneanu

Ion Căpșuneanu

Născut în 27 aprilie 1903 în București

Fiul lui Ștefan, 38 ani, funcționar și al Mariei Olga Bădulescu, 23 ani

Diplomat al Academiei de Arhitectură din București în 1931

Domicilii: str. Puțu cu apă rece nr. 71, str. Cluj nr. 1, București

Sediul profesional în str. Vicențiu Babeș nr. 12, București

Cerere de înscriere depusă în 1933, i s-a eliberat legitimația nr. 33/1933

Prezintă jurământ, antet „Arhitectul Municipiului Constanța”, certificat de naștere, declarație, fotografii, certificat de naționalitate, copie diplomă (dosar nr. 198)

https://arhivadearhitectura.blogspot.com/2022/02/ion-capsuneanu.html