Iulian Nămescu

Iulian Nămescu

Născut Iulian Nachmansohn în 26 mai 1898 în București

Cetățean român din 1919

Absolvent al Academiei de Arhitectură din București în 1925

Sediul profesional în str. Lucaci/ Matei Basarab nr. 8, 11 iunie nr. 12 etajul I, str. Bărăției 47

Cerere de înscriere depusă în 1932, i s-a eliberat legitimația nr. 320/1933

Prezintă cereri, copie diplomă, fotografii, jurăminte, declarație, decizie de obținere a cetățeniei, dovada schimbării numelui publicată în Monitorul oficial, a servit în 1916-1918 în Corpul tracțiune automobilă, adeverință stagiu militar (dosar nr. 929)

 

https://arhivadearhitectura.blogspot.com/2022/07/iulian-namescu.html