Leon Hirsch

Leon A. Hirsch

 

Născut în 27 mai 1898 în Constanța

Religie mozaică

Fiul lui Adolf, proprietar și al lui Fanny, frate cu Grigore, Ionel, Cecilia

Diplomat al Academiei de Arhitectură din București în 1925

Domicilii: str. Polonă nr. 23, Aleea Procopiu Dumitrescu nr. 9, et. I, str. Jules Michelet nr. 15

Sediul profesional în str. Dumbrava Roșie nr. 20A, Blvd. Brătianu nr.22

Cerere de înscriere depusă în 1932, i s-a eliberat legitimația nr. 316/1933

Prezintă fotografii, certificate de cetățenie al familiei sale din 1919, copie diplomă, declarație, cerere de ridicare a diplomei în original în 1938, jurămînt, decizie de revizuire a cetățeniei rămasă definitivă în 1938, cerere de înscriere pe lista arhitecților experți fiind evreu de categoria a II-a în 1940 (dosar nr.594)

Pe coperta dosarului se menționează ”plecat din țară”.

https://arhivadearhitectura.blogspot.com/2022/04/leon-hirsch.html