Leon Stern

Leon Stern

Născut în 15 august 1903 în Șipotele, jud. Iași

Religie mozaică

Fiul lui Solomon Stern, arendaș, 46 ani și al Evei, 36 ani, a mai avut frați pe  David, Iosef și Friedrich Stern

Diplomat al Școlii de Belle Arte din Paris în 1930, cu echivalarea Academiei de Arhitectură din București în 1930

Sediul profesional în str. Biserica Enei nr. 14, str. Sborului nr. 7bis

Cerere de înscriere depusă în 1932, i s-a eliberat legitimația nr. 217/1933

Prezintă act de naționalitate al întregii familii din 1916, extras după buletinul de naștere, copie diplomă, declarație (dosar nr. 2204)

https://arhivadearhitectura.blogspot.com/2022/05/leon-stern.html