Louis Adelstein

L(o)uis Adelstein/ Aldan
Născut în 17 iulie 1904 în București
Fiul lui Leon, 38 ani, comerciant și al lui Betti Felderman, 33 ani, casnică
Absolvent al Școlii de Arhitectură din Milano în 1928
Diploma recunoscută la București în 1931
Sediul profesional în str. Vasile Lascăr nr. 68, str. Sf. Ion Nou nr. 3, str. gen. Lahovary nr. 52
Cerere de înscriere depusă în 1932, i s-a eliberat legitimația nr. 251/1933, preschimbată în 1946 după modificarea numelui de familie în Aldan
Prezintă dovezi modificare nume, cerere, revizuire cetățenie în 1938, menținut în 1939, jurământ, extras act naștere, obținerea cetățeniei române de către tatăl său în 1919, copie în italiană a diplomei. (dosar nr. 10)

https://arhivadearhitectura.blogspot.com/2022/02/luis-adelstein-louis-aldan.html