Moise Galia

Moise Galia
Născut Moise Goldman în 27 decembrie 1876 în Botoșani
Diplomat al Academiei de Arhitectură din București în 1904
Sediul profesional în str. Pia Brătianu nr. 7, Blvd. Brătianu nr. 22 et. 7
Cerere de înscriere depusă în 1932, i s-a eliberat legitimația nr. 80/1933
Prezintă copie diplomă, fotografii, certificat de naționalitate, declarație, dovadă schimbare nume în 1926, antet birou cu fratele său, N. T. Galia, jurământ, decizie definitivă după revizuirea cetățeniei în 1938, încadrare în categoria a doua de evrei (dosar nr. 465)
Căsătorit din 1912
Copii: Serine, născută în 1913 (căsătorită Aftalion) și Jean Haralambie, născut în 1920
A fost implicat în Primul Război Mondial, făcând în 1940-1941 proba cu martori (Aurel Ștefănescu, Bosnieff Paraschivescu, Grigore Popescu, Corneliu Bălănescu) pentru actele sale

https://arhivadearhitectura.blogspot.com/2022/03/moise-galia.html