Pavel Dimo

Pavel Dimo
Născut în 27 iunie 1902 în București
Fiul lui Gheorghe
Diplomat al Academiei de Arhitectură din București în 1927
Sediul profesional în str. Tunari nr. 32
Cerere de înscriere depusă în 1933, i s-a eliberat legitimația nr. 57/1933
Prezintă jurământ, mobilizat la Regimentul Pionieri de Gardă în 1940, declarație, copie după diplomă, certificat de naționalitate (dosar nr. 345)

https://arhivadearhitectura.blogspot.com/2022/03/pavel-dimo.html