Rudolph von Borroczyn

Baron prusac, ofițer rus, a sosit în Valahia în timpul adminsitrației lui Pavel Kiseleff (1832), după ce fusese activ în Grecia.  Prima solicitare de împământănire a fost făcută în 1835, apoi a revenit în 1856. (A.N.R., fond Min. Afacerilor Interne-Administrative, dosare 1/1835 și 32/1856)

 

1832 Inginer topograf: întocmește planul moșiei Băneasa

 

1834-1835 ridică planul orașului Brăila

 

1836 maior, aghiotant al domnitorului Alexandru Ghica

 

1843 este eliberat de obligațiile militare; face parte ca inginer din Secția inginerească a Departamentului Treburilor din Lăuntru, din 1846 fiind numit șef; realizează un „Proiect pentru construcția de șosele în Valahia, cu o hartă a așezării Valahiei” (A.N.R., mss. 1425, identificat de Maria Duțu)

 

19 august 1843 se dă ordinul realizării planului Bucureștiului; echipa lui Borroczyn a fost formată din 8 ingineri topografi

 

1844 amenajarea Șoselei de dincolo de bariera Mogoșoaiei spre Herăstrău, alături de Vladimir de Blaremberg[1]

 

mai 1845 este însărcinat cu „stârpirea bălții Cișmigiului” [2]

 

1846 canalizarea Cișmigiului – Dâmbovița[3]

 

16 aprilie 1846 planul orașului format din 100 planșe este gata

 

1847 examinează lucrările realizate de Villacrose la Biserica Sf. Gheorghe cel nou, din comisie mai făcând parte și arhitecții Anton Hefft, Alexandru Orăscu și Johann Schlatter; demolarea de hanuri (Sf. Ion Greci, Șerban Vodă, Zlătari, Papazoglu, Constantin Vodă), alături de Anton Hefft și X. Villacrose[4]; face parte din comisia de examinare a locurilor de mutare a cimitirelor

 

30 martie 1848 planul de situție al Hanului Constantin Vodă

 

1850 îl avea ca ajutor pe arh. Alexander von Montbach în lucrările de aliniere a piețelor Sf. Gheorghe și Sf. Anton

 

18 august 1852 demisionează de la Secția tehnică

 

1853 reparații, planuri și deviz pentru clădirile noi la Cazarma Sf. Gheorghe[5]

 

1856 realizează planurile dependințelor Palatului vechi din Ulița Mogoșoaiei (se semnează colonel) [6]

 

A încetat din viață la 20 iunie 1859.

 

[1] A.N.R., fond M.L.P., dosar 40/1847

[2] A.N.R., fond M.L.P., dosar 51/1845 și fond R.E.A.Z., dosar 18/1845

[3] A.N.R., fond R.E.A.Z., dosar 21/1846

[4] A.N.R., fond M.L.P., dosar 42/1847

[5] A.N.R., fond M.L.P., dosar 93/1853

[6] A.N.R., fond R.E.A.Z., dosar 189/1857

 

Bibliografie: Maria Duțu, „Un proiect inedit pentru construcții de șosele în Țara Românească în prima jumătate a secolului al XIX-lea” în MIM XVII; pp. 137-142