1859-1866

Din octombrie 1858 și până la alegerea lui Alexandru Ioan Cuza din 24 ianuarie 1859, Țara Românească este administrată de trei caimacami: Ioan Manu (1803-1874), Emanoil Băleanu (1794-1862) și Ioan Al. Filipescu (1811-1863, ginerele lui Gheorghe Bibescu).

Lucrările publice din timpul domniei lui Cuza vor face obiectul unei cercetări ulterioare.