4 Despărțiri

Cinstitului Secretariat al Statului

 

După proectul priimit de C. Obșteasca Adunare și întărit de Măria Sa prea înălțatului nostru Domn prin ofisul cu N. 161 întocminduse Direcția lucrărilor publice alcătuită de patru Despărțiri, însă:

 

I. Despărțirea Inginerească pe lângă Departamentul din lăuntru
II. Despărțirea lucrărilor podurilor și șoselilor
III. Despărțirea lucrărilor de Arhitectură
IV. Despărțirea lucrărilor idraulice

 

Departamentul din lăuntru are Cinste a înpărtăși pe acel C. Secretariat de această punere la cale adăogând tot deodată că potrivit articolului 6lea din prezisul proiect coprinzător că „pentru ori ce lucrare ar dori să întreprinză Stăpânirea Departamentul va alcătui program deslușitor după care despărțirea respectivă a Direcții lucrărilor publice va alcătui proect cu toate amănunturile și devizurile prescrise de a sa Spezialitate. Acest proect îndeplinind condițiile cerute prin programă se va supune Înaltei Stăpâniri” la ori ce trebuință atingătoare de asemenea lucrări să binevoiască a să adresa la Departamentul din lăuntru.

 

Mai 12 1847

 

Sursa: M.A.E., arhiva istorică, dosar 14/2013/1847