Atestat inginer topografic

 

Atestat

 

Dăm din partea Departamentului din lăuntru Dl. Simeon Zefkidi doveditor că după adresul Cinstitutului Departamentului al Dreptăți de supt N. 1663 cercetânduse decătre Secția Inginerească prin […] lucrarea topografică ce sau orânduit de a făcut sau cunoscut destoinic în Prințipat cu lucrările tehnice de inginer triungulator pentru care și i se dă supt iscălitură și pecetea Departamentului spre știință de obște.

 

M. Ghica                                                                                                                       1842

 

În 1841 regăsim și numele lui Constantin Rîmniceanu și lui George Catelu, care au fost verificați de Vladimir de Blaremberg.

 

Sursa: A.N.R., fond M.L.P., dosar 33/1841