Biserica Sf. Sava

Arhitectul guvernului Valahiei mai jos iscălit are onoarea de a răspunde că după examinarea zidurilor Bisericii Sf. Sava și a posibilității de a instala o șarpantă solidă capabilă de a susține olane fără să afecteze soliditatea acelor ziduri este de părere că nu există niciun inconvenient în a executa aceast acoperiș în argilă.

 

În plus de aceasta, cum s-a trecut la proiectul de a ridica un turn cu ceas el va putea fi executat în șarpantă și cărămizi acoperite cu un strat de var și de nisip, dar grosimea zidurilor va fi atât de slabă pe cât posibil și acoperișul acestui turn va fi de fier alb.

 

Subsemnatul Villacroz

 

Întocmai originalului

 

Lespezeanu

 

Sursa: A.N.D.M.B., fond P.M.B. General, dosar 100/1838, f. 385