Capela Șerban Vodă

Sursa: ANR-ANIC, fond MCIP, fosar 926/1865 Capela Învierea Sf. Lazăr a Cimitirului Șerban Vodă