Casa G.M.Tattarescu

Sursa: Trib. Ilfov –Notariat, registru ordonanţe de adjudecare pe anul 1855, f.5v şi f.6r, cercetător Narcis Ispas

 

După dezlegarea dată de onorabilul Minister al Dreptăţii prin ordinul No 9305 din 16 Decembrie anul 1849 la raportul acestui Tribunal cu No 6827, urmându-se legiuitele strigări pentru vânzarea caselor Dlor Maior Teodor şi colonelul Alecsandru fraţii Popeşti din mahalaua Gorgani, spre despăgubirea Dlui Doctorului Ioan Rasti creditorul ipotecar, şi neeşind preţ mai mare decât acesta de galbeni în aur ferecaţi şi negăuriţi una miie dooăsute treizeci şi unul dat de către Dlui Pitar Gheorghe Tătărăscu pământean, s-a şi adjudecat astăzi la 26 fevruarie anul 1855 asupră-i astfel precum s-au stăpânit de pomeniţii fraţi, fără a mai mijloci  cevaş. Drept aceasta să adeverează şi de înşine spre totul.

Cu a noastră mulţumire s-adjudecat prezisele case. (Semnături)

Cu a mea mulţumire s-a adjudecat asupră-mi prezisele case cu preţul şi chipul descris mai sus.

George Tattaresco

Judecătoria Comerţială a Ilfovului

Această  adjudecaţie fiind urmată în pretoriul judecătorii astăzi la dooăzeci şi şase fevruarie anul una miie optsute cinci zeci şi cinci, să adeverează de Complet după orândueală; după care întocmai copie se va trimite onor. Minister al Dreptăţii deodată cu raportul de adjudecaţie. (Semnături)

Anul 1855. Maiu 24. No 752. Întărirea Mării sale Prea Înălţatului Nostru Domn, dată asupra cărţii de lisitaţie a caselor Dlor fraţilor Maior Teodor şi colonelul Alecsandru fraţii Popeşti, şi care la adjudecaţie au rămas cu cel din urmă preţ de galbeni 1231 dat de către Dlui Pitarul Gheorghe Tătărăscu.

Anul 1855. Aprilie 20. No 3421. Raport al onorab. Depart. al Dreptăţii asupra căruia s-au pus întărirea Mării Sale, arătător că această vânzare s-au săvârşit dupe toate legiuitele forme urmat dupe art. 9 din regulament.

Anul 1855. Iulie 26. Am priimit de la onor. Trib. sus arătata carte de lisitaţie pentru care am priimit iscălit.

Nicolae Năeescu pe temeiul procuri D. Tătărăscu ce să află la Delă.

1874, 1880 și 1894 reparații diverse

16 ianuarie 1897

G.M. Tătărescu, domiciliat str.Plevnei nr.19 se împrumută cu 20000 lei de la Creditul Funciar Urban cu garanţia prevăzută la art.10 cu următorul cuprins:

„art.10. Spre siguranţa sumelor de orice natură de care D. G.M.Tătărescu va fi dator către Societate Dsa pune în ipoteca în cel dintâiu rangu imobilul cu dependinţele şi terenul său situat în oraşul Bucuresci, strada Plevnei în întindere de 21m75cm în faţa stradei şi uă adâncime de 18m43cm şi care se învecineşte la miazănoapte cu faciada stradei, la răsărit cu casa D. G. Stănescu, la miazăzi cu Dâmboviţa şi la apusu cu proprietatea D. Ştefan Câmpru.”

Dovada posesiei face obiectul art.11 cu următorul cuprins:

„art11. Susarătatul imobil este proprietatea D G.M. Tătărescu în virtutea unei cărţi de licitaţie întărită de Domnul Barbu Dimitrie Ştirbey, No 752 din 24 Maiu 1855, prin care se constată că puindu-se la licitaţie spre vânzarea casele cu locul lor din mahalaoa Gorgani averea Colonelului Allecu şi decedatului Major Theodor fraţi Poppesci, s-a adjudecat definitiv asupra Pitarului George Tătărescu”

La art.12 se menţionează că imobilul este parţial închiriat.