Cerere Kuchnowsky

De un și jumătate mă aflu amploaiat ca arhitect la Cinstitul Departament din lăuntru, și toate lucrările ce mi s’ au încredințat, le am sfârșit spre mulțumirea obștească, căci chiar cea mai mare parte a planurilor mele au fost priimite drept bune de Măria Sa Prea Înălțatul Nostru Domn, și asemenea de Cinstitul Departament. Dar întâmplările silindumă să mă las de slujba ce avusesem pînă acum, mă rog plecat de Cinstitul Departament ca să bine voiască să’ m dea altă slujbă, neatîrnat de aceea ce am, și negrești, voiu răspunde cu totul cererilor ce mi se vor face.

 

Rămuiu cu cel mai adînc respect,

Al Cinstitului Departament din lăuntru

 

Prea plecat sluga

C. Kuchnowsky

Architect

București

În 15. Maiu

1848

 

Sursa: A.N.R., fond M.L.P., dosar 53/1848