Conflict de interese

 

Subsemnații declarăm prin prezenta că renunțăm pe timpul duratei serviciului pe lângă guvernul valah la toate antreprizele de construcție private, în serviciul contractanților, fie în numele lor propriu, fie sub un nume pretins, angajându-se astfel să se dedice vocației și aplicării întregului lor zel numai în serviciul funcției pe care o au pe lângă guvern. București 15 august 1841

 

Villacrose

 

Gustave Freywald

 

Fensser

 

Tillaye

 

George Rosetti

 

A.G. Golescu

 

Herrmann

 

Hartl

 

C. Rîmniceanu

 

Johan Cengeri

 

Sursa: A.N.R., fond Vornicia din Lăuntru, dosar 364/1841, f. 29 și f. 30