Decoruri deteriorate

Primit 9 octombrie 1857

 

Onoratei Direcții superioare a Teatrelor din Principat

 

Arhitectul special a Teatrului nou

 

Revizuind toate decorațiile Teatrului nou atest cele ce se află pe scenă cât și cele ce sunt sub magazia cea mare, am găsit că de o parte că multe din decorațiie montate au trebuință de reparație, iar pe de  altă parte că cele nemontate pe șipci între care se află cele mai frumoase piese ale Teatrului șezând în magazie încă de la leatul  1851 decând adică au sosit de la Viena, și aflându-se tot înfășurate fără a se mai desface, au suferit atât la zugrăvie cât și chiar la pânză din pricina ingrasii zidurilor magaziei care erau încă verzi când s-au depozitat decorațiile întrânsa.

Subsemnatul aducând aceasta la cunoștință Onor. Direcții, adaugă că aceste din urmă Decoruri lăsându-se mai mult timp în starea eventuală se vor ruina cu totul prin putreziciune de nu se vor întinde toate pe șipci.

Onorabilă Direcție va bine voi dar a lua Cuvenitele Dispoziții atât pentru grabnică montare a pomneitelor decoruri cât și pentru reparația celor ce nu se află montate și  a da subsemnatului poruncă de urmare.

 

G. Gaudi

 

Anul 1857

Octomb. 7

N.20

 

 

Sursă: Arhivele Naţionale ale României, Fondul Teatrului Naţional  din Bucureşti, dosarul 2/1857, pag. 120