Inventar Teatrul Național 1853

Anul 1853

 

 

Inventariu

 

 

 

 

De toate obiectele mişcătoare şi nemişcătoare cae s-au găsit în clădirea noului teatru precum mai jos se arată.

 

 

 

 

 

 

Nr.obiectelor Observaţii Felurimea obiectelor
Sala de zugravi subt învelitoare
4 Lumini mari deasupra
5 Ferestre în faţă
1 Uşă de fier spre scenă
1 Sobă de fer pentru fert vopsea
1 Scară de bârne ce urcă la învelitoare
1 Idem. ce coboară la scara de piatră
1 Maşină de fer pentru ridicarea candelabrului
1 Rezervor de fer roşu pentru apă
1 Acesta este prin salon, până la vremea de bal Policandru de bronz cu hristale pentru 75 lumânări
Subt sala de sus
Odaia de lângă sală
Odaia de lângă sala de repetiţii
Sala de repetiţii în faţa clădirii
Arhiva
Bufetul galeriei
Partea stângă
Magazia de rezervă lângă scara rotundă
Galeria
Catul al 3-lea.
Din cadrul catului al 3-lea Partea dreaptă.
Din cadrul catului al 3-lea Partea stângă.
Odaia de lângă scara rotundă
Obiectele din afara odăiei Afară de odaie se mai află
În coridorul acestor loji
Catul al 2-lea
Din cadrul catului al 2-lea Salonul lojii Domneşti tapisat cu hârtie
Loja Domnească de la Pre-scenă tapisată
Anticamera acestei loji
Scara acestora tapisată
În foierul tapisat cu hârtie
Galeria de promenadă
Loja şi Salonul Domnului de ceremonie
Scara mare
Partea stângă a scării mari Partea stângă
Odaia de lângă scara rotundă, Cancelaria Direcţiei
Afară de odăi se mai află
Catul T. Partea stângă.
Sala de fumat
Vestibulul din năutru
Vestibulul de afară
Vestibulul de afară Partea stângă
Odaia de lângă scara rotundă a inspectorului
Afară de odăi se mai află
Coridorul acestor loji
În parter
Orchestră
Arhiva de lângă orchestră
Intrarea în orchestră
Scara rotundă de scândură
Scara din stânga galeriei
Scara din dreapta a galeriei
Partea stângă în sutiran
Bucătăria
Pivniţa subt odaia de fumat
Pivniţa de subt vestibul
Două pivniţe subt vestibul
Subt scara mare
Subt scara mare în partea stângă Partea stângă
Odaia pentru portar lângă scara rotundă
Antre la scara rotundă
Subt lojile de pre-scenă
Subt Parter
Catul al 4-lea la scenă.
Partea dreaptă la catul al 4-lea la scenă. Partea dreaptă
Catul al 4-lea la scenă Magazia de garderobă I
Catul al 4-lea la scenă Magazia de garderobă II
Catul al 4-lea la scenă Privată
Gangul din acest rând.
Catul al 3-lea.
Catul al 3-lea. Odaia I de toaletă
Catul al 3-lea. Odaia II de toaletă
Catul al 3-lea. Odaia III de toaletă
Catul al 3-lea. Privată
Catul 1
Catul 1 Odaia mare de îmbrăcat
Privată
Su[b]teran
Su[b]teran Magazia de rezervă
Su[b]teran Unelte într-această magazie
Su[b]teran Odaia dulgherului
1 Uşă într-un canat
1 Uşă într-un canat cu lumini deasupra
1 Poliţă de scândură
1 Cuier de scânduri
Privată
Scara din dreapta de la scenă
Catul al 4-lea. Partea stângă
Catul al 4-lea. Odaia de garderobă
Privată
Catul al 3-lea
Catul al 3-lea Odaia I de toaletă
Catul al 3-lea Odaia II de taoletă
Catul al 3-lea Privată
Su[b]teran
Odaia lămpistului
Antreul artiştilor
Odaia pompierilor
Privată
Scara de lângă scenă
Scena
5 Ferestre cu câte 8 geamuri
3 Ferestre cu câte două îndoite
5 Ferestre în perechi cu câte cinci
3 Uşi cu câte 2 capeturi şi lumini deasupra
2 Uşi cu […] canat subt scenă
1 Streşină de tinichea cu foi pentru fulger
2 Tăvi de fer ce slujesc la facerea focului bengal
5 Cutioare în care se pune spirt pentru facerea focului bengal
1 Case mişcătoare
1 Maşină de trăsnet
9 Ştreanguri de tras şi unu pentru ridicarea pietri
4 Schelă şi balamale cu tăviţe trebuincioase
1 Scară mare
1 Scară îndoită lungă
3 Scară îndoită din care una mai mare
1 Casă de sufler cu un tabured de brad
20 Unturile de tinichea pentru lămpi
6 Rezervoare mari de fer roşu
2 Văi de lemn cu cercuri de fer roşu
1 Văi pe galleria scenei
3 Hârban de stirer pentru apă
1 Clopot cu trăgătoare de sârmă
1 Ciocan de fer cu arc
8 Picioare pentru iluminare
3 Jgheaburi pentru lămpi
7 Şfeşnice mici zugrăvite pe scânduri
1 Cruci mari de lemn cu lămpi
1 Jgheab de tinichea pentru lămpi
1 Cruce de lămpi
1 Statui Rozalii
1 Policandru zugrăvit pe lemn
7 Policandre mari pe lemn
12 Pompe mecanice
4 Statui de hârtie măcinate
2 Perdele
1 Covor chilin
1 Bancă de brad
Aşezate În magazie Decoruri
15 2
6 Grupe de porturi
3 Drumuri în apă
1 Bucată ţărm
85 26 Culise
7 Erisuri
1 Grupă de copaci
1 Păduri cu sufiţă
3 Bărci
1 1 Prospect
1 Stâncă
2 Cruci
33 11 Sufite
2 1 Corturi
2 2 Perdele cu deschisuri
1 1 Peisaj
2 Culise cu draperie
9 1 Pereţi laterali
2 Aripi ale fondului
1 Salon
2 Case mişcătoare
1 Odaie de bârne
1 Biserică
1 Altar
2 Statui
Decoraţia salonului de bal
Antreul de subt scenă
Lemnăria

 

Arhitect: A. Hefft

 

Inspector: M. Macovei

 

Sursa: Arhivele Naționale din România, fondul Teatrului Național București, dosarul 1/1853, pag. 10, transcriere de istoric de artă Ana Traci

Desene de arh. Anton Hefft