Meșteri străini

Clui. Departament din Lăuntru

Vornicia Orașului

Pe lângă raportu Starosti corporații Dulgherilor de subt No. 16 priiminduse acum la Vornicie și lista de numele meșterilor străini ce uneltesc tocmeli de binale, să în nainteze pe lângă aceasta în original la Cinstitul Departament atât lista cât și raportul în copie, spre cuviincioasa din partea Cinstitului Departament punere la cale

șef Vornicii A. N. Filipescu

anul 1842

luna genarie 20

No. 96

 

D. Fraivald

D. Hartel

D. Ioșe                                   arhitectoni

D. Faiser

 

Petre Sirag

Brandis

George Conrat

Iohan Keler

Iohan Gengeris

Toma Bătrănu

George Torok

Iozef Dormanie

Iozef Molnar

Dulgheri

Hainric

Poțdamer

Boeno Ianoș

Fong

Chede

 

Sursa: A.N.R., fond Vornicia, dosar 364/1841