Orăscu student la Berlin

 

Cinstitului Sfat Orășenesc

Chibzuind Cinstita Eforie a Școalelor Naționale aducerea la în deplinire art.regulamentului școalelor pentru trimiterea tinerilor Rumîni în Europ spre de să vîrșirea studiilor trebuincioase a le scolarilor ce au săvîrșit învățăturile din colegiu, întru care bine voind Cinstita Eforie a școalelor a mă prenumăra și pe mine între aceștia, a cărora trimitere sa hotărît acum la începerea luni lui Iunie, și pentru care Cinstitul Sfat încă din anul trecut m’a recomandat Cinstitului Departament al celor din lăuntr, aprobînd recomandația Arhitectului său, în care arăta trebuința simțită încapitală de Arhitect, pe temeiul recomandațiilor astora și săvârșirea învățăturilor mele din colegiu, mă hotărăște pentru această știință cu construcția podurilor și șoselelor aplicate la idraulită în universitatea dela berlin, bine voiască dar Cinstitul Sfat a chibzui pentru altu spre ami ocupa postu, priimind aceasta ca semn al adevăratei supusi mele recunoștințe ce am către C. Sfat, pentru bună voința chibzuiri aprobații întreu asupra al căria rezultat acum s’a realizat.

Întocmai

Mihulesc […]

Sursa: A.N.R., fond Vornicia din Lăuntru, dosar 504/1834