Palat Grădina Kiseleff

 

Descoperirea unui fond arhivistic puțin cercetat, consacrat Exploatărilor Agricole şi Zootehnice, aduce la lumină, pentru prima dată, proiecte de arhitectură și de amenajări peisagistice din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Astfel aflăm de proiectul unei reședințe de vară pentru domnitorul Barbu D. Știrbey.Inițiativa domnească este redată succint chiar într-o scrisoare ce deschide documentația regăsită:

 

Noi Barbu Știrbey către Sfatul administrativ Extraordinar

 

Trebile Statului neputând fi curmate, cer neapărat prezența Stăpînitorului în capitală.

 

Căldurile însă cele covîrșitoare ale verii fiind cu atît mai simțitoare și mai supărătoare cu căt clădirea orașului este neregulată, ulițele strîmte și noroiu sau praful domnește în toată curgerea acestui timp, am socotit de neapărată trebuință a se clădi pe seama statului un locaș modest de vară pentru Stăpînitor la Grădina Kiselef, fără însă a se aduce cea mai mică sminteală regulatelor venituri și cheltuieli ale visteriei cu acest chip și prezisa trebuință, se va îndestula și frumoasa grădină publică care se ridică măreață, se va împodobi.

 

Spre acest sfîrșit am poruncit de s’ au închipuit plan și deviz pentru asemenea clădire.

 

Toată cheltuiala urcă la douăzeci mii galbeni care se vor plăti în patru ani din venitul exportații cerealelor, cîte 5000 în fiecare an, însă țiind de timp; și fiind că clădirea urmează a se săvîrși cel mult în soroc de doi ani, se vor lua 15000 cu împrumut din Casa Centrală cu 3 zapise ale Sfatului adeverite și de noi și cu condiția de a se răfui în fie care an cîte unul din acele zapise de 5000 din C. Cerealelor.

 

Trimițând planurile și devizul în chibzuința Sfatului, îl poftim a le lua în deaproape considerație și de se va uni cu a Noastră cerere sau de vor mai socoti că se mai poate face o iconomie la cheltuială să Ne arate rezultatul deliberațiilor sale cît mai neapărat, spre a se pune la cale începerea clădirii cu cei d’ întîiu cinci mii galbenu ce se vor slobozi acum din C. mai sus arătat.

 

B.D. Știrbey

 

 

Sursa: A.N.R., fond R.E.A.Z., dosar 34/1850, 24 aprilie, f .3