Proiecte Teatrul cel Mare

Noi Georgie Dimitrie Bibescu Voevod

 

Cu mila lui Dumnezeu domn și stăpânitor

 

A toată Țara Românească

 

Către Departamentul trebilor din lăuntru

 

Alăturatele trei planuri de teatru, însă unul în opt bucăți al arhitectonului Vilacros, altul în trei, al D. Balzano și cele din urmă 2 ale D. Melic, Noi le trimitem acelui Departament spre a le îndrepta comisii întocmite pentru clădirea teatrului; și, fiind că din aceste trei planuri acel înfățișat de către Vilacros este acel care unește mai multe din condițiile propuse de către Noi, poruncim a se da lui Vilacros una sută galbeni hotărâți aceluia care va înfățișa cel mai bun plan; după ce însă va face devizul pentru trebuinciosul material și ecsplicația tablelor, Vornicia însă se va îndeletnici cât mai îngrab cu pregătirea materialului ne apărat trebuincios, iar mai vortos cu trecerea cherestelii din vreme, ca la viitoarea primăvară să se poată începe zidirea fără a întâmpina vre o zăticnire[1] mai în urmă. Iar pentru hotărății galbeni 100 se vor da din banii teatrului.

 

Dlui Șeful Departamentului din lăuntru va aduce la îndeplinire această a noastră poruncă

 

Sursa: A.N.R., fond Secretariatul Statului, dosar 65/1840, f. 55, ianuarie 1845

Planurile nu se mai găsesc la dosar

 

 

[1] A împiedica, a stânjeni, a stingheri, a tulbura, a încurca