Raport cutremur 1838

13 ianuarie, vizita arh. Thillaye în „cartierul” galben

Biserica Icoanei în prag de demolare

Biserica Popa Rusu grav afectată

19 ianuarie 1838

Biserica Popa Petre avea nevoie de unele reparații la zidărie

Biserica Precupeții Vechi o parte din zidărie era în pragul colapsului, dar exista șansa salvării unei părți

Biserica Caimata avariată, propunea începerea lucrărilor de restaurare

Casa Fântânii Mavrogheni avea doar peretele din stânga stabil

Casa domnului Filip Lenș a suferit mult în centrul ei, mai ales scara în două rampe, era nevoie de lucrări de consolidare, dar și de demolare a unor zone prea afectate

Casa stolnicului Costache de pe colțul Căii Mogoșoaiei a fost și ea afectată, necesitând lucrări în zona intrării scării și a balconului, recomanda demolarea construcțiilor mici și a prăvăliilor

Casa din centrul pieții numite locul lui Costache Niculescu se afla în ruine de multă vreme și se recomanda demolarea ei

Casa Scarlat Stoenescu: clădirea din fundul curții, aripa din stânga învecinată cu proprietatea Florescu necesitau demolarea

Casa vornicului Romaniti, interiorul curții: acoperișuri în prag de cădere

26 ianuarie 1838

Biserica Metohul Râmnicului a suferit atât de mult încât restaurarea nu se recomanda, turnul fiindu-i scos din verticalitate, peretele interior despărțitor a fost crăpat, se recomanda demolarea.

Casa Arhiepiscopului cu zidurile spre ulița Mogoșoaiei necesitate consolidare cu tiranți de fier.

Biserica Sf. Vicerio (?) a suferit rupturi în axe, necesitând tiranți metalici. Clopotnița era afectată major, dar ne putea aștepta cu demolarea ei.

Biserica Iquiou (?) a suferit și ea puternic, dar nu era în pericol de prăbușire. În ansamblul ei, biserica putea fi restaurată.

Casa stolnicului Nicolae Urlășteanu a fost grav afectată încât reparațiile parțiale nu ar fi fost posibile. Se punea în vedere demolarea.

26 ianuarie 1838

Biserica Sf. Enei necesita consolidare.

Casa Paharnicului Matei Costache de pe ulița Mogoșoaiei, recomanda ranforsarea cu fier.

Casa Clucerului Io(h)an Voinescu avea peretele din dreapta deplasat.

Casa fostului domn „Echliou” rezistase bine, dar dependințele suferiseră  major.

Casa Marelui Vornic Iordache rezistase și ea bine, dar avea nevoie de intervenții la zidul exterior din stânga.

Casa Căminarului Toma se învecina cu locul domnului Morișescu și avea un zid afectat puternic.

Casa lui Georgel Gheorghe: structura exterioară de lemn și un balcon fuseseră slăbite și necesitau demolarea.

Casa Clucerului Nicolae Trăsnea trebuia legată cu lemn și fier.

28 ianuarie 1838

A fost numită o comisie formată din Faiser/Fensser, Villacrose și Hartin/Hartl să cerceteze Mănăstirea Sărindarului.

Sursa: A.N.D.M.B., fond P.M.B. General, dosar 104/1838, cutremurul a avut loc în seara de 11 ianuarie 1838