Reparații Cotroceni

Sursa: ANR-ANIC, fond MCIP, dosar 594/1862 Reparații și construcții la palatul Cotroceni