Sf. Dumitru Craiova

Priimit 27 Septemvr. 1844, No. 389.
Prea Sfintii sale Parintelui Timotei Evdohiadis vechilului Sfintei Episcopii Râmnic. La Biserika Sfântului Dimitrie de aici din Kraiova, unde astăzi împreună cu Prea sfinția voastră, în urmarea îndatoririi pusă asuprăm de Prea sfinâia sa Părintele Mitropolitu Ungrovlahiei, am mers ai vedea starea în care se află. Dupa amănunta deaproape băgare de seamă ce am făcut văzând cele urmatoare, le supui în cunoștinta Prea sfintii voastre însa:
1-iu zidul advonului și bolta de deasupra sânt crăpate așa de mult în cît keile smintindui de tot au și căzut de tot la doă locuri.
2-lea caticumenul pă care șeade cele două turle mici, aseminea este crăpat în cât să vede până la jumatatea de dinafar.
3-lea Turla cea mare din mijlocul bisericii care șeade pe patru stâlpi de zid, sau desfăcut, și prin greutatea sa turtinduse bolțile (care au crăpat pănă la șease țoluri) să țin cu puțina putere ba înca după arătarea preoților din vreme în vreme cad rupturi de var, si 4-lea Părtenia din dreapta, și altarul se află crăpate până la temelie ; în sfârșit Biserica Sfântului Dimitrie aflânduse în primejdioasă stare și peste putință aisă face vremelnicesc meremet, căci deși se vor da turlele jos, dar tot nu sânt n stare păreții din pricina crăpăturilor, a ține pentru mulți ani lucrarea ceia ce urmează a se face peste dânșii, ci numai o cheltuială zadarnică va fi pentru ori ce înfrumusețare.
Prea sfinția voastra veții face cele de cuviință asa închide să nu pricinuească vre o vătămare, fiind koperișul turlelor, și mai vechi ca cel de jos.
Asemenea
și foișorul ce este în curtea acestii biserici la un colț făcut în paiente fiind
în proasta stare și pornit să cadă, ca să nu se întâmple, vre o primejdie și ca un netrebuincios să se dărâme.
Hart Arhitekton.
Anul 1844, luna
Septemvre 27, Kraiova.

 

Sursa: Arhivele Olteniei, nr. 36, martie – aprilie 1928, p. 127, puse la dispoziție de Tudor Marius