Stat plata arhitecti

Sursa: ANR-ANIC, fond MAD-Ecarete, dosar 1899, ștatele de plată ale arhitecților din capitală