Casa Boehacker-Schindl

Casa de pe str. Batiștei nr. 31 a fost construită în 1895 de către Franz Boehacker și Leopold Schindl senior și a fost inițial proprietatea lor. Planurile sunt însă semnate de arhitectul Rudolf Quich. (A.N.D.M.B., fond P.M.B. Tehnic, dosar 400/1895)

La o dată ulterioară ea a fost vândută prințului Alexandru Callimachi.