Casa I. Rădulescu

Casa lui Ion Heliade Rădulescu s-a aflat pe Câmpul Moșilor, planul realizat de arh. A. Orăscu, C. Enderle și M. Capuțineanu datând din 1873., probabil de la momentul demolării ei. (A.N.R., fond Planuri, jud. Ilfov)

 

Aici a trăit fiul acestuia, Ion I. Rădulescu, cel care a studiat la Școala Centrală de Arhitectură din Paris, grădina Heliade fiind în posesia sa și în 1886, după o atestă un plan de situație al împrejmuirii cu uluci.