Casa II Alex. Săvulescu

Cea de-a doua casă a arhitectului Alexandru Săvulescu se află la o mică distanță de prima, tot pe str. Biserica Amzei nr. 22, aceasta datând din 1890. (A.N.D.M.B., fond P.M.B. Tehnic, dosar 19/1890)

 

În 1892 arhitectul deținea un teren nou în strada Manea Brutaru nr. 26, pe vizavi de grajdurile Palatului Știrbey. El solicita realizarea împrejmuirii, dar nu știm dacă a și construit acolo o nouă casă.