Casa II P. Smărăndescu

Imobilul arhitectului Paul Smărăndescu din strada Colței nr. 27 (str. Bolintineanu nr. 2) a fost construit în 1923 și are prăvălii la parter și apartamente la etaje.