Casa Lipizer

Luigi Ludovic Lipizer și-a proiectat propria casă din strada Stelea Spătarul nr. 10, construcția realizându-se între 1859-1862. Este una dintre cele mai vechi case de arhitecți, fiind probabil contemporană cu Casa Burelly-Mincu. Casa Lipizer mai este cunoscută și sub numele de Casa Breslelor, fiind realizată în stil neogotic și decorată cu statuile unor meșteșugari medievali.

 

În 22 iunie 1859 depunea următoarea solicitare:

 

Supt iscălitul voescu a clădi din nou o binaoă pe proprietatea mea în Mah. Stelea No. 8 coloarea Neagră întocmai după alăturatele planuri și după alinierea făcută chiar în anul trecut; – Rog plecat pe Onor. Consiliu municipal să binevoească ami slobozi voia prin legiuitul bilet.

Al Onor. Consiliul

Prea plecat

L. Lipizer

architect

 

În 1881 mai trăia în casa sa din str. Stelea nr. 10, Caliopi Lipițeru, probabil o fiică, căci pe soacra sa o chema Roșcaia Caliopi. (Rodica Stăncioiu, „Locuința arhitectului L.L. Lipizer în București”, Revista Muzeelor și a Monumentelor, nr. 1/1984, pp. 78-80, căsătoria a avut loc în 1856 cu fiica Roșcaiei Caliopi)