Casa Statie Ciortan

Casa arhitectului Statie Ciortant s-a aflat în Schitu Maicilor nr. 7.