Casa Ștefan Burcuș

Casa arhitectului Ștefan Burcuș s-a aflat pe Aleea Blank B nr. 50 (Argentina de astăzi). În arhive am identificat un garaj construit în 1910 de arh. I. G. Mayer, domiciliat în Șos. Bonaparte nr. 11.

 

Sursa: A.N.D.M.B., fond P.M.B. Tehnic, dosar 257/1910