Case Tabai

Supt însemnatul vrînd să clădească case cu pivniță și beciuri în mahalaua cișmigiu Ulița Știrbei vodă văpsăoa verde, rog pe onorabila Municipalitate ami slobozi bilet după alinierea ce urmează să păzesc, dîndu’mi tot deodată și puncte de nivelația uliții însă puncte să’mi așez binala, pentru care alătur și planul situației locului după orînduială.

 

P. Tabai

 

Sursa: A.N.D.M.B., fond P.M.B. General, dosar 105/1855, propr. arh. Petre Tabai din Mahalaua Cișmigiului,  ulița Știrbei Vodă, văpseaua verde, 9 aprilie 1855

 

Subsemnatul cu onoare alătură pe lîngă aceasta două Planuri pentru Casile ce voiescu aface pe locul meu situat pe lîngă Grădina Publică Cișmigiu Calea Brezoianu N. 43 și mă rog, să bine voiți a’mi da cuvenitul bilet după linea hotărîtă și pe care m’am și retras de mai nainte, fiind a începe cît de curînd această Clădire.

 

P. Tabai

 

Sursa: A.N.D.M.B., fond P.M.B. Tehnic, dosar 29/1861

 

În primăvara anului 1866, Petre Tabai a publicat în ziarul „Românul” un anunț de închiriere a caselor din str. Brezoianu nr. 49, ceea ce indică poate o nouă schimbare de proprietate, dar neidentificată de noi ulterior.