Imobil Cerchez

În 1914 arhitectul Cristofi Cerchez cumpără terenul de la colțul str. Ventului (Mântuleasa de azi) cu Calea Moșilor. Din cauza proiectelor de sistematizare a pieței – cel puțin 3 variante cunoscute – arhitectul are probleme cu realizarea construcției.

 

Abia în martie 1915 solicită autorizaţie în vederea construirii unui imobil parter plus 2 etaje. Autorizaţia nr. 114 C este emisă în 14 aprilie 1915 şi prevedea construirea unui corp de clădire cu 4 niveluri, valoarea lucrărilor fiind estimată la 95.000 lei. Din alte documente deducem că imobilul a fost ridicat în vara lui 1915. Construcția s-a făcut cu mari eforturi financiare din partea arhitectului-proprietar (împrumuturi, exproprieri, obligația de a cumpăra o bucată îngustă de teren pentru o curte de lumină).

 

Stilul eclectic i-a fost impus arhitectului de către primărie pentru a se încadra în arhitectura zonei: cupola de colț este o trimitere clară la două clădiri vecine, din care astăzi mai putem să vedem la nr. 64 doar imobilul Theodor Popescu cu două astfel cupole. (actualul sediu Kiwi Finance) Fiind situat pe o arteră comercială, imobilul avea la parter prăvălii, iar la subsol pivnițe pentru depozitare.

 

Familia Cerchez a locuit la etajul 2 al imobilului, iar arhitectului îi plăcea să cânte la pian în salonul circular de pe colț. Familia a vândut imobilul în 1918.

 

Oana Marinache, Cristofi Cerchez, un vechiu arhitect din București, Editura ACS, București, 2012