Locuri Dealu Spirii

Sursa: A.N.R., fond Planuri, jud. Ilfov, dosar 18-20, locuri din Dealu Spirii, 1857, plan desenat de Apostol Dumitrescu