Plan Borroczyn

Maiorul Rudolph von Borroczyn a coordonat o echipă de ingineri care au realizat planul cadastral al Bucureștiul în mai multe variante. O primă versiune datează din 1846-1847 și a fost compusă din 100 de planșe; cea de-a doua, mai puțin detaliată, din 1852, se află și la Arhivele Naționale ale României, în două versiuni, color și alb-negru

Sursa: A.N.R., fond Planuri, jud. Ilfov, dosar 338