Plan de situație palat domnesc

A.N.R., fond M.L.P.-Planuri, dosar 61, plan de situație al grajdului și șopronului ce sunt a se clădi din nou pentru trebuința Palatului vechi pe locul Bisericii Stejaru, arh. Julius Freywald, martie 1856