Universitatea

Lucrările la Palatul Academiei au început în 1857 în timpul în care conducerea Țării Românești era asigurată de caimacamul Alexandru Ghica și inaugurarea a avut loc în 1869, pe vremea domnitorului Carol. Clădirea centrală a fost bombardată în cel de-al doilea război mondial, actuala Universitate datând din a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Arh. Nicolae Ghika-Budești a realizat extinderea aripii Universității dinspre Str. Academiei între 1912-1913 (cu arh. Duiliu Marcu), iar pe cea dinspre Str. Edgar Quinet între 1924-1928 (cu arh. Alexandru Baucher)

 

Sursa: A.N.R., fond Planuri, jud. Ilfov, inv. 401, planuri de arh. Alexandru Orăscu, ajutat de arh. Johann Schlatter și Carol Beniș și A.N.R., fond M.C.I.P., dosar 320/1858