Casa directoarei

Sursa: ANDMB, fond PMB Tehnic, dosar 782/1894, casa directoarei Școlii Centrale de Fete, arh.Oscar Maugsch