Casă de grădinar

Sursa: A.N.R., fond M.L.P. – Planuri, dosar 61, arh. Anton Hefft, casa grădinarului de la Grădina Kiseleff