Cazarma Beilicului

Sursa: ANR, fond MLP, dosar 124/1853, reparația Cazarmei vechi a Beilicului, deviz și condiții semnate de arh. E. Wolsch, schițe semnate de arh. X. Villacrose