Clădire publică

Sursă: A.N.R., fond M.L.P.-Planuri, dosar 61, un proiect de clădire publică neidentificată, ce poartă pe frontispiciu numele țarului Alexandru al II-lea, de arh. Xavier Villacrose, nedatat