Deviz școală Turnu

Sursa: A.N.R., fond M.L.P., dosar 3/1845, Secția inginerească a Departamentului Trebilor din Lăuntru, Arh. secției Iacob Melik, deviz de materiale și de costuri de construcție