Grădina Cișmigiu

Sursa: ANR, fond MLP, dosar 99/1853, f. 260-261, schițele canalizării și a grădinii semnate în 1854 de ing. Ștefan Lespezeanu