Propr. Elena Nanu

Sursa: ANR, fond Vornicia din Lăuntru, dosar 365/1842, propr. serdăresei Elena P. Nanu, adăugarea unui șopron și a unui grajd, precum și dregerea prăvăliilor sale; o realizează sigură, fără contract